top of page
Tastatur nærbilde

En mer robust posisjon

Evnen til å kommunisere blir stadig viktigere. Det handler om å forstå samfunnet man er en del av, for å kunne ta riktige beslutninger.

Godt kommunikasjonsarbeid bidrar til styrket omdømme og posisjon for virksomheten, at man står sterkere i samfunnsdebatten. Og det styrker konkurranseevnen

 

Analyser

Analysen er kommunikasjonsfagets ryggrad. Uten en god analyse av landskapet man opererer i, er det umulig å sette inn treffsikre tiltak.

SOLKOM utarbeider maktanalyser, interessentanalyser og analyser som skal styrke forståelsen av samfunnet man er en del av

 

Strategisk planlegging

Det ligger et utall av strategier i skuffer rundt omkring. Blir den ikke brukt, er strategien lite verdt. SOLKOM utarbeider strategier som skal iverksettes. Strategiene bygger på analysen og skal definere tydelig hva man ønsker å oppnå, hvem man ønsker å nå, og hvordan man skal jobbe.

Vi definerer strategiske fokusområder og formulerer budskap og tiltak, slik at det blir en rød tråd fra målsettingen til hvert enkelt tiltak

 

Øvelser

Gode forberedelser er nøkkelen til gode resultater.

Aldri møt mediene eller gå i et viktig møte uforberedt. Presentasjonstrening, medietrening og kriseøvelser er en viktig del av SOLKOMs tilbud

 

Gjennomføring

For at tiltakene skal få full effekt, må de gjennomføres på en måte som fungerer. SOLKOM har omfattende erfaring med praktisk kommunikasjonsarbeid

 

Evaluering

En kunnskapsorganisasjon kjennetegnes ved systematisk evaluering og læring. SOLKOM har velprøvde opplegg for evaluering av alle faser fra tiltak til analyse. På den måten sikrer vi at alt til enhver tid er oppdatert og optimalisert

bottom of page